PHILIPS HIGH FIDELITY, PRODUCT-ONTWIKKELING ZOALS DAT IN 1975 GING

High Fidelity. Een term die aanmerkelijk méér betekent dan alleen maar ’hoge getrouwheid’. Althans voor de bezitter van Philips HiFi-apparatuur: de muziekliefhebber die perfectie eist en wil horen. En juist daarom zijn keus op Philips bepaalt. Met goede redenen.

In het begin werken technici en ontwerpers samen aan de ontwikkeling van een audiosysteem datde wensen van de muziekliefhebber ruimschoots vervult

Hij kan weten dat elke Philips HiFi-combinatie het complete klankenspectrum van zijn platen, cassettes, banden en radioprogramma’s tot in de perfectie tot klinken brengt. Elk onderdeel uit het Philips HiFi-programma voldoet ruimschoots aan de internationale norm voor HiFi-apparatuur: DIN 45.500.

Maar er is meer. Philips heeft wegen gevonden om HiFi-precisie en stereotechniek samen te voegen tot nieuwe muzikale werkelijkheid die van Philips HiFi/stereo. Een systeem van opname- en weergavetechnieken met een bijna tastbare natuurgetrouwheid en dynamiek van uiterst laag tot uiterst hoog, die het unieke resultaat zijn van jarenlang pionierswerk op audiogebied. Van intensief uittesten. Van een scherpe produktiebewaking. En vooral ook van een bundeling van technische kennis, waarover alleen een zo veelzijdig bedrijf als Philips beschikken kan.
De vormgeving van Philips HiFi/stereo-apparatuur is volledig eigentijds. Vandaar de harmonieuze, strakke lijnen, de gemakkelijke bediening en een functioneel materiaalgebruik voor apparatuur‚ die een extra accent van distinctie geeft aan het moderne interieur.

Technicus in het beginstadium bezig met het uitwerken van de eerste ruwe schetsen.

Het centrale testlaboratorium

Motional feedback

Perfectie in techniek, perfectie in opname en weergave, perfectie in vormgeving. Het zijn stuk voor stuk factoren die een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de keus. Een bewust betrouwbare keus, als uw toekomstige HiFi/stereo-installatie de naam Philips draagt. Met een revolutionaire ontwikkeling op luidsprekergebied heeft Philips de norm voor perfectie in geluidsweergave opnieuw ver vooruit gelegd. Die ontwikkeling heet Motional Feedback. Het Motional Feedback-systeem maakt het mogelijk met een zeer compacte luidsprekerbox het totale hoorbare frequentiegebied, inclusief de lage tonen vanaf 35 Hz, volgens een zeervlakke curve weer te geven zonder enige vervorming of kleuring. Tot nu toe was het voor het bereiken van een goede lagetonenweergave noodzakelijk een grote lagetonenluidspreker in een zeer grote kast te plaatsen. Met alle bezwaren van dien. De succesvolle ontwikkeling van een elektronische oplossing voor dit probleem heeft Philips tevens in staat gesteld een nieuw opbouwsysteem voor HiFi-installaties in te luiden.

Motional Feedback berust op het volgende principe: Aan de luidsprekerconus is een keramisch opneemelement met PXE-kristal gekoppeld.  Deze meting wordt omgezet in kleine elektrische sìgnaaltjes, die worden teruggevoerd naar een correctie-netwerk. 

Dit element meet, tijdens het toevoeren van het signaal uit de eindversterker, iedere foutieve trilling van de luidsprekerconus.

Dit circuit vergelijkt de metingen met het oorspronkelijke zuivere signaal. De gebleken verschillen worden omgezet in correctiesignalen, die ervoor zorgen dat elke ongewenste trilling van de luidsprekerconus bliksemsnel wordt gecorrigeerd. Het tijdsverschil tussen het oorspronkelijke signaal en het nakomende correctiesignaal is dermate klein, dat het niet meer meetbaar noch hoorbaar is. Met als resultaat een zuiverheid van klankweergave die tot dusver onbereikbaar leek.

Echokamer. Het geluid van de luidsprekerbox op de voorgrond wordt in deze speciale kamer gedurende ongeveer 15 seconden tegen alle wanden weerkaatst en vervolgens gemeten.

Dank zij het Motional Feedbacksysteem met versnellingsopnemer werd het mogelijk naar verhouding tot de belastbaarheid zeer compacte luidsprekerboxen te bouwen, met inhouden van maximaal 8 en 15 liter, die tot ongekende prestaties in staat zijn. In deze luidsprekerboxen zijn tevens een of meer complete eindversterkers ondergebracht, waardoor de luidsprekersystemen direct kunnen worden aangesloten op elke versterker, radio/versterkercombinatie, meervoudige systeemcombinatie of stuurversterker. 

Vibratie-toestel, stroboscoop. Deze box wordt gedurende een bepaalde periode aan bepaalde trillingen blootgesteld.

Bovendien kunnen Motional Feedback-luid-sprekerboxen onderling onbeperkt worden doorverbonden, waarmee het totale uitgangsvermogen van elk audio—systeem tot iedere gewenste hoogte kan worden opgevoerd.

De 22RH532 in een geluiddichte kamer.

Radio/versterker combinaties

Pneumatische, kunstmatige bediening en dan 16.000 maal aan en uit. . . De enige manier om aan de weet te komen hoe Philips apparatuur zich in zijn lange leven zal gedragen.

De Philips radio/versterkercombinatie in zijn verschillende uitvoeringen heeft de taak overgenomen van de vroegere huiskamerradio Maar welk een verschil. Behalve alle zenders op de AM-band, verdeeld over middengolf, langegolf en kortegolf, kunnen bovendien FM/mono- en stereoprogramma’s feilloos tot klinken worden gebracht. Zodra de combinatie een FM-stereo-signaal ontvangt, schakelt het toestel automatisch over op stereoweergave. Automatische frequentiecontrole (AFC), ’stille’ afstemming en de aanwezigheid van vijf of meer voorkeurstations dragen veel bij tot een gemakkelijke en snelle afstemming binnen het gehele FM-gebied.

Alle functies worden ook tijdens het produktieproces onderworpen aan de nodige testmetingen.

Bijzonder te waarderen is de mogelijkheid om een hoofdtelefoon aan de voorzijde van de combinatie aan te sluiten. De ingebouwde stereo-versterker is volledig geschikt voor het aansluiten van een platenspeler, van een bandrecorder(deck) en van een cassetterecorder(deck). De bedoelde versterker kenmerkt zich door een groot uitgangsvermogen, onvervormde weergave, groot frequentiebereik en een te verwaarlozen ruis-niveau.

Laatste test voordat de produktie begint.

Een Philips HiFi/stereocombinatie is de aangewezen keus voor de muziekliefhebber die wel de vele mogelijkheden van HiFi/stereotechniek wil benutten,zonder veel ruimte prijs te geven. 

Boven: Vonkverspaanapparaat, deze machine maakt de matrijzen voor de gereedschappen die bij de produktie van HiFi-elementen worden gebruikt.

Zijn keuzemogelijkheden binnen het Philips programma zijn bepaald ruim te noemen. Philips heeft op ingenieuze wijze een versterkeren radio-eenheid beurtelings gecombineerd meteen platenspeler, meteen cassetterecorder en met een platenspeler plus cassetterecorder. Op basis van dit gegeven zijn verschillende kwaliteitsklassen opgebouwd. Binnen dit programma valt eigenlijk ook de unieke combinatie van platenspeler, radiogedeelte en vierkanaalsstuurversterker, voor aansluiting op twee of vier Motional Feedback luidsprekerboxen. Deze combinatie is geschiktvoor stereo, stereo-4 en quadroweergave.

 

Links: alle uitkomsten van proefmetingen worden op papier vastgelegd.

Uiteraard is elke Philips HiFi/stereo-combinatie uitgerust met een ruim aantal aansluitmogelijkheden voor aanvullende apparatuur. Maar het belangrijkste van alles: de geluidskwaliteit.

Van voor tot achter, van boven tot onder zit zo’n combinatie vol met elektronische, elektrische en mechanische snufjes, met technische perfectie in miniatuur. Gezamenlijk goed voor een klankenspectrum dat niet alleen het complete hoorbare frequentiegebied bestrijkt, maar bovendien verrast door zijn grote muziekvermogen en rijke dynamiek.
Dat is het resultaat van haarfijn op elkaar afstemmen van alle samenstellende delen. Dat is het principe dat Philips aan pure klankkwaliteit geen enkele concessie wenst te doen.

Onder: Onvermijdelijk krijgt een HiFi-combinatie in zijn lange leven spatten van koffie, thee, alcoholische dranken enz. te verduren. Hier wordt beproefd hoe het materiaal daarop reageert.

Er zijn nogal wat muziekliefhebbers die hun installatie stap voorstap willen uitbreiden met afzonderlijke elementen. De redenen kunnen van financiële aard zijn; maar meer nog de mogelijkheid om een eigen HiFi/stereoketen naar eigen smaak te kunnen componeren. Philips heeft een ruime keus te bieden uiteen veelzijdig en logisch opgebouwd systeem van HiFi-apparatuur, waarbinnen optimale ontvangst en weergave centraal staan.
Het programma bestaat uit versterkers, voorversterkers en radio-ontvangeenheden. De HiFi/stereo-versterker heeft maar één taak, niettemin een belangrijke: de feilloze, onvervormde versterking van alle binnenkomende signalen. Hij is daarbij uitgerust met de nodige aansluitingen voor uiteenlopende aanbouwelementen: platenspeler, bandrecorder, cassetterecorder, radio-ontvangeenheid, luidsprekerboxen. Met andere woorden: elke Philips HiFi/stereo-versterker kan de betrouwbare basis vormen voor een installatie die in de toekomst stap voor stap zal worden uitgebouwd. 

Boven: Laagfrequentiemeting

Onder: zelfs het vervoer per vrachtwagen wordt nagebootst om alle risico uit te sluiten.

De voorversterker biedt in feite dezelfde mogelijkheden als de versterker-eenheid, waarvan zoëven sprake was. Met dit verschil dat de voorversterker uitsluitend geschikt is voor aansluiting op Motional Feedback-luidsprekerboxen, die een eigen eindversterker hebben. Deze eenheid moet daarom gezien worden als deel van een geheel, waarbij de sublieme Motional Feedback-geluidsweergave centraal staat. De radio-ontvangeenheid, ook ’tuner’ genoemd, is in feite een radio zonder eigen versterker en luidsprekers. Elke Philips radio-ontvang-eenheid is geschikt voor de ontvangst van AM- (lange-, midden- en kortegolf) en FM mono- en stereo-programma’s.
De ingebouwde stereo-decoder schakelt bij stereo-ontvangst automatisch over op stereoweergave. Om de afstemming op de FM-band zo eenvoudig en zuiver mogelijk te maken, zijn alle Philips ontvangeenheden uitgerust met automatische frequentiecontrole (AFC).

Platenspelers

Philips heeft een reeks bijzondere platenspelers ontwikkeld voor kritische muziekliefhebbers. Dus stuk voor stuk gebouwd als precisieinstrumenten, elektronisch en mechanisch, waarbij Philips zich een ver vooruitgeschoven norm voor HiFi-weergave kon opleggen. Platenspelers met kenmerken, die men graag als zijn eigen eisen herkent.
Zeer constante draaisnelheid.
Bromvrije aandrijving van de draaitafel.
Uiterst geringe naaldkracht, hetgeen de levensduur van de platen ten goede komt.
Regelbare dwarskrachtcompensatie, voor een juist contact tussen naald en loopgroef.
Natuurgetrouwe, onvervormde geluidsweergave van uiterst hoog tot uiterst laag.

De opnemerarm is tot in onderdelen van milligrammen uitgebalanceerd en is voorzien van precisielagers. De aandrijving van het zware plateau wordt op vernuftige wijze tot in een hoge graad van nauwkeurigheid gestuurd. Een onderdeel, dat eigenlijk elke platenspeler zou moeten hebben, behoort bij alle Philips platenspelers tot de standaarduitrusting: de platenbeschermende armlift, die de naald van het opneemelement feilloos in de plaatgroef laat neerdalen. 

De volmaakte uitbalancering van de draaitafel is van eminent belang

Het sub-chassis van een draaitafel

Boven: Beproeving van de levensduur, 220 uur lang: 3 uur aan, 1 uur uit.

Natuurlijk zijn alle Philips HiFi/stereo-platenspelers voorzien van een magnetodynamisch opneemelement met sferische of bi-radiale diamantnaald, die gedurende lange tijd zijn juiste vorm bewaart.

Cassetterecorders

De ontwikkeling van het eerste Philips HiFi/stereo cassettedeck, samen met de komst van de Philips chroomdioxide HiFi-cassette, markeerde het begin van een nieuw tijdperk: dat van HiFi-geluidskwaliteit binnen het compactcassette-systeem.

 

Onder: Het opspoelen van recorderbanden.

Boven: compleet test-systeem, alle functies verschijnen in een matrix op het scherm.

Daarmee werd de aanzet gegeven tot de komst van een groeiende reeks HiFi/stereocassettedecks voor veeleisende muziekliefhebbers. Met een natuurgetrouwe opname- en weergavekarakteristiek, een zeer groot frequentiebereik, de volstrekt gelijkmatige bandloop‚ een zeer gunstige signaal/ruisverhouding, de speciale Long Life weergavekop en verfijnde ontruisingssystemen: Dolby-B en DNL (Philips Dynamic Noise Limiter), mogen de nieuwe decks dan ook worden gezien als een volwaardige schakel in elke HiFi/stereo-keten.
De decks kregen een eigentijdse vorm en zijn daarmee volledig aangepast aan de bestaande reeks Philips HiFi/stereo-apparatuur. Een aantal Philips stereocassetterecorders is uitgerust met DNL-ruisonderdrukkingssysteem, waarmee bandruis sterk kan worden onderdrukt, zonder merkbare beïnvloeding van de hoge frequentiegebieden. Deze recorders kunnen zonder meer op elke stereofinstallatie, al dan niet HiFi, worden aangesloten. Ze vormen dus een welkome uitbreiding van de bestaande speelmogelijkheden.

Boven: het aanbrengen van de ijzeroxide-pigmentlaag is het belangerijkste stadium in het productieverloop bij de fabricage van recorderbanden. Daaronder worden gedrukte circuits (printplaten) op feilloze werking getest. Rechts: bij de ontwikkeling van HiFi-systemen wordt dankbaar gebruik gemaakt van de technologie uit de meest uiteenlopende vakgebieden.

Neem de strenge normen van de Philips HiFi/stereo-techniek. Voeg daarbij een rijke ervaring en vindingrijkheid op het gebied van recorder techniek. En stel dan een serie bandrecorders en decks ten doel die in elk opzicht superieur is: door verregaande perfectie in klank, prestaties en betrouwbaarheid, in vormgeving en uitrusting. Hier is het resultaat. De nieuwe serie HiFi/stereo-bandrecorders van Philips. Als generatie gebouwd op basis van een verfijnd technisch concept. Elk met een eigen akoestische en technische stijl, betrouwbaar tot in de finesses:
Magno-control. Mechanische schakelaars neigen snel tot mankementen. Daarom heeft Philips magnetische schakelaars gemonteerd, feilloos reagerend op een lichte aanraking van de elektronische tiptoetsen. En bediening op afstand is nu zonder meer mogelijk.
Drie motoren. Een speciaal voor de aandrijfas; de beide andere voor heen- en terugspoelen. Een techniek die veel kwetsbare overbrengingsmechanieken overbodig maakt. Met als resultaat een uiterst constante bandsnelheid en nog grotere betrouwbaarheid, juist op de lange duur.
‘Long Life’ koppen. Opname- en weergavekoppen vormden tot dusver het gevoelige maar kwetsbare hart van elke recorder. Philips slaagde erin een nieuwe metaal—alliage te ontwikkelen, die de koppen een ongekende slijtvastheid geen. Met een constant hoge geluidskwaliteit als belangrijkste gevolg.

Alle functies van het apparaat worden aan de band meerdere malen gelest.

Veel aandacht kreeg ook het principe van eenvoud en snelheid in bediening. Vandaar de simpele bandinleg, verlichte VU-meters, elektronisch schakelende tiptoetsen, schuifregelaars, vier-cijferige tellers en de mogelijkheid voor verticale of horizontale opstelling naar keus. Tenslotte koos Philips voor een sobere, professionele styling in zilver met zwart, met nieuwe metallic spoelen. Betere voorbeelden van een buitenkant die alles zegt over de kwaliteit van de binnenkant zijn nauwelijks te vinden.

Passieve luidsprekerboxen

Boven: alle produkten worden ontworpen aan dezelfde testen-reeks waarbij de testgegevens worden op de papieren band vastgelegd.

Elke Philips HiFi-luidsprekerbox is het resultaat van een langdurige, diepgaande research. ln de uitgebreide serie nieuwe luidsprekerboxen, waarin veelal meervoudige luidsprekersystemen zijn toegepast, is elke luidspreker volledig afgestemd op het weer te geven frequentiegebied. Door een opvallende verbetering van de conusconstructie kan de belastbaarheid nog verderworden opgevoerd bij gelijkblijvende afmetingen. Mede door een exacte aanpassing van de luidsprekers aan de volkomen gesloten behuizing en door vrijwel perfecte akoestische demping, is bereiktdat het gehele toongebied van zeer laag tot zeer hoog zonder vervorming en natuurgetrouw kan worden weergegeven. Het is bijna vanzelfsprekend dat een recente revolutionaire ontwikkeling op luidsprekergebied wel bij Philips moest beginnen. Bedoeld wordt de komst van het Philips Motional Feedback-systeem, dat praktische vorm heeft gekregen in de Philips luidsprekerboxen 22 RH 532 en 22 RH 541.

Links de fabricage van een luidspreker conus. Boven de apparatuur voor het precisie-wikkelen van spreekspoelen van de luidsprekers. Onder apparatuur voor het precisie-solderen van de luidspreker-spreekspoelen.