Philips Motional Feedback - Algemeen

 

Elke Hifi installatie is opgebouwd uit een aantal elementen, die samen een keten vormen. De uiteindelijke geluidskwaliteits wordt bepaald door de zwakste schakel in deze keten. In veel gevallen zijn dat de luidsprekerboxen. Elke luidspreker is in feite een omvormer, die het elektrische signaal, afkomstig van de signaal bron, na versterking omzet in hoorbare trillingen.

 

 

   

 

De luidspreker conus die deze trilling voortbrengt, produceert echter ook een hoeveelheid ongewenste trillingen, ofwel "vervorming". Deze vervorming treed het sterkst op bij het weergeven van de lagere frequenties, van de bassen dus. En dat vooral in de buurt van de eigen resonantiefrequentie van de luidsprekerbox als geheel.

 

 

                        

 

 

Naarmate men de luidsprekers, en daarmee ook de box, groter maakt kan men een lagere resonatiefrequentie bereiken en daardoor ook een lagere frequenties weergeven. Bovendien wordt de vervorming minder, aangezien een grotere conus voor eenzelfde geluidsniveau een kleinere uitslag hoeft te maken. Luidsprekerboxen met een min of meer zuivere weergave in het laag, volgens de gebruikelijke technieken gebouwd, worden echter voor de gemiddelde woonkamer vaak onaanvaarbaar groot.

 

Philips heeft nu het probleem van lagetonen weergave met een relatief kleine box principieel opgelost. Na een diepgaande research is men erin geslaagd de conusbewegingen te beheersen door deze bewegingen weer om te zetten in een elektrisch signaal. Dit signaal wordt teruggevoerd naar de versterker en vervolgens met de snelheid van het licht vergeleken met het oorspronkelijk signaal. Bij de geringste volgt onmiddelijk een correctie.

 

               

 

Het orginele signaal van de geluidsbron, dat in het schema met groen is weergegeven gaat via de versterker naar de luidspreker. Zoals gezegd produceert de luidspreker eenheid ook een hoeveelheid vervorming, terwijl de lagere frequenties niet in de juiste sterkte verhouding - en dit afhankelijk van de grootte van de box - worden weegegeven. In feite zou dus de luidspreker niet het orginele 'groene' signaal weergeven, doch een vervormd signaal, dat hier met 'blauw' is aangeduid.

 

Dit 'blauwe' signaal wordt door middel van een versnellingsopnemer - vergelijkbaar met een pickup element - in het hart van de conus afgetast en omgezet in een elektrisch signaal dat aan een zogenaamde comparator (vergelijker) wordt toegevoerd.

 

            

 

Het 'blauwe' en 'groene' signaal worden nu vergeleken, waarbij een eventueel verschil tussen beide signalen als correctiesignaal wordt toegevoerd aan de versterker en de luidspreker. Dit signaal is hier met 'geel' aangeduid.

 

In feite kan de luidspreker dus 2 signalen aangevoerd krijgen: Het 'groene', orginele signaal en het 'gele' correctie signaal. Dit alles met het doel uiteindelijk het orginele 'groene' signaal te laten weergeven.