Wij hebben met verdriet kennisgenomen van het overlijden van Pieter Arend Gouw op 24 januari 2022. Piet Gouw was de trotse man achter de ontwikkeling van het mfb product bij Philips.  We zijn hem dankbaar: voor mfbfreaks heeft hij veel mogen betekenen om onze leden alle ins en outs van dit mooie product duidelijk te maken. Ook de verhalen achter mfb, en de fabels en feiten. Wij herinneren ons bijvoorbeeld een van de eerste primitieve luistertesten tijdens de meetings in Klaaswaal waarna wij zeer vriendelijk zijn benaderd door Piet met de mededeling dat die manier van testen echt niet juist was. Hieruit volgde een intensieve samenwerking waarmee Piet in de beginjaren 2004 en 2005 de luistertesten hielp doorontwikkelen tot het niveau waarop we ze nu kennen. Naast mooie verhalen en leuke annekdotes wist Piet ons ook te trakteren op een boeiende excursie naar het Philips museum wat destijds enkel voor Philips medewerkers toegankelijk was.
Wij gedenken Piet met diep respect en dankbaarheid en wensen zijn nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Piet Gouw vertelt: “De waarheid over MFB”

Beste mede MFBFreaks,

Enkele weken geleden was ik op een feestje en kwam daar in gesprek met een oud collega over computers en de enorme informatie op het internet. Ik zei dat ik daar laat aan begonnen was en nog niet zo lang computerde. Nou, zei hij dan moet je je eigen naam maar eens intikken dan kom je een heleboel over jezelf te weten. Ik dacht zo bij mezelf het zal toch niet waar zijn dat er van iedereen van alles op internet staat. Op een avond heb ik dat toch eens gecheckt en jawel hoor allerlei verhalen en statements. Ik ben me werkelijk rot geschrokken, mensen dichten je dingen toe waar je helemaal geen recht op hebt, zoals “Hij is de uitvinder van MFB” en “Deze man is een held” etc. etc. Nou, ik ben niet de uitvinder van MFB en ook geen held. Naar aanleiding hiervan heb ik onmiddellijk André gevraagd om mijn registratienaam “Papa_MFB” (dat was een geintje) te wijzigen in Piet omdat mensen daar verkeerde conclusies uit gaan trekken. Daarom heb ik besloten om dit artikel te gaan schrijven (getiteld de waarheid over MFB en wat mijn bijdragen daaraan is geweest).

 

Publicatie

Bewegingstegenkoppeling, de oorspronkelijke naam van MFB is reeds beschreven in een NAT LAB uitgave van 1937. Tijdens de meeting in Diemen heb ik toen toegelicht dat er destijds een viertal terugkoppelmethodes waren, waarvan één met een extra spoel op de spreekspoel de bekendste is. Maar geen van de systemen heeft zich doorgezet. Pas rond de jaren 1969/1970 is bij de akoestische voorontwikkelingsgroep in Eindhoven samen met het NAT LAB de gedachte ontstaan om met een kristalplaatje op de conus de beweging van die conus om te zetten in een elektrisch signaal en dat terug te voeren naar de voortrap van de versterker etc. Met andere woorden de technologie kwam ter beschikking om het oude idee van bewegingstegenkoppeling nieuw leven in te blazen. Maar wat is dan mijn bijdrage geweest en waarom ben ik “Papa MFB” genoemd? Om dit duidelijk te maken eerst even iets anders.

Organisatie

In 1968 heb ik samen met een commerciële collega de productgroep HiFi opgericht en was als productmanager verantwoordelijk voor alle nog te ontwikkelen en nog te produceren boxen en HiFi apparatuur. Dat betekent dat je heel goed op de hoogte moest zijn van de marktontwikkelingen, veel audioshows in binnen- en buitenland moest bezoeken en weten wat er bij de handel en Nationale Organisaties leeft. Met die kennis moet je dan een programmalijn in de verschillende prijsklassen creëren en specificaties opstellen. Daarna moet het team dat de zaken moet gaan uitvoeren aangestuurd worden. Dat team bestaat uit een mechanische- elektrische- en akoestische ontwikkelaar van het LAB, een vormgever, calculator en de productmanager. Daarnaast zijn er intensieve contacten met de voorontwikkelingsgroep en het NAT LAB. Aansturen betekent niet dat je op de stoel van de ontwerper of vormgever moet gaan zitten, maar in goed overleg de zaken regelt.

Filosofie

Maar als productmanager ben je in de positie en heb je de mogelijkheid om dingen in gang te zetten. In dit verband denk ik dat mijn verdienste is geweest, dat ik de visie heb gehad, dat we met de techniek van de bewegingstegenkoppeling iets bijzonders in handen hadden. Ik zag het helemaal voor me! De filosofie van MFB, ongeveer 10 punten, had ik in een kwartier op papier gezet en daar is ook nooit meer iets aan veranderd. Meteen in de roos! Hoofdpunt was dat we nu met MFB in staat waren om kwalitatief goede lage tonen in een kleine kast te maken. In aanmerking genomen dat de meeste vrouwen geen grote boxen in huis willen hebben konden we met MFB die wens in vervulling laten gaan. Nu restte ons nog om deze filosofie in praktijk te brengen en de ontwikkeling in gang te zetten. Dat was de geboorte van de eerste MFB box, RH 532, in 1973.

Voorlichting

Bij de introductie van deze eerste MFB box was het zaak dat we het systeem en de filosofie daarachter wereldkundig gingen maken. Ik heb daartoe tientallen persconferenties gehouden met daaraan gekoppeld een demonstratie en een vergelijking met grote passieve boxen. Tegelijkertijd moest ik ook de salesforce van alle landen in Europa voorlichten en op dezelfde manier overtuigen en enthousiast maken.

MFB en HiFi programma

De RH 532 was werkelijk een enorm succes maar we moesten verder en ook beter. Kort daarop in 1974 werd de familie 541, 544 en 545 ontwikkeld en in 1978 volgde de 585, 586 en 587. Het was niet alleen MFB wat de klok sloeg, ook alle passieve boxen die tussen 1968 en 1985 op de markt gebracht zijn heb ik de hand in mogen hebben, en dat gold eveneens voor alle HiFi apparaten voor de periode 1968 en 1976. Een buitengewoon interessante periode waarover ik een boek zou kunnen schrijven maar dat valt buiten het bestek van deze MFB geschiedenis. Na 1976 heb ik me, gezien het succes met de boxen, alleen daarop geconcentreerd.

Samenvatting

Samengevat ik ben dus niet de grote uitvinder van de MFB maar wel degene die de filosofie daaromheen heeft bedacht en in praktijk gebracht met de ontwikkeling van een reeks MFB boxen en de promotie van het hele circus. Ik heb écht hard aan de kar getrokken, overigens met heel veel plezier en ook genoegdoening, vandaar de bijnaam “Papa MFB”.