mfbfreaks.nl Service voorwaarden

 

Onderstaand een overzicht van de mfbfreaks.nl service voorwaarden. Per servicepunt kunnen specifieke zaken verschillend zijn. Informeer aub eerst hierover bij het servicepunt van uw keuze.

 

Algemeen kan gesteld worden dat een MFB servicepunt dient te beschikken over de benodigde kennis, documentatie en  gereedschap om een kwalitatief hoog staande reparatie uit te voeren.


Het MFB servicepunt bepaalt zelf welke apparatuur ter reparatie wordt aangenomen.


Indien de klant dat wenst wordt er een prijsopgave gedaan van de te verwachte reparatie kosten met vermelding van een eventuele vergoeding voor de gemaakte onderzoekskosten. Indien de klant niet accoord gaat met de prijsopgave mogen maximaal de vooraf overeengekomen onderzoekskosten in rekening worden gebracht.

 
Een mfbfreaks.nl servicepunt bepaalt zelf welke apparatuur ter reparatie wordt aangenomen waarbij eisen en voorwaarden zoals hier beschreven tevens gelden voor niet-mfb apparatuur.

 
De klant is verantwoordelijk voor (de kosten van) vervoer van apparatuur bij en naar het MFB servicepunt.

 
Alle schades ontstaan aan apparatuur door werkzaamheden van derden e.d. vallen buiten de verantwoording van het MFB servicepunt. Voorbeeld : reparatie problemen welke veroorzaakt worden door door de klant aangebrachte wijzigingen.

 
Gerepareerde apparatuur blijft eigendom van het MFB servicepunt totdat de kosten voor reparatie of onderzoek zijn voldaan.

 
Te repareren apparatuur in het bezit van het MFB servicepunt is niet voor verantwoording van het MFB servicepunt. Ingeval van diefstal is het MFB servicepunt niet verantwoordelijk. Dat is bij elk reparatiebedrijf het geval, zelfs bij uw garage!


Voordat de reparatie aanvangt zal het MFB servicepunt een globale indicatie te geven van de te verwachte reparatie kosten. Indien tijdens de reparatie blijkt dat deze kosten overschreden worden zal het MFB servicepunt de klant hiervan op de hoogte te stellen alvorens de reparatie wordt voortgezet.
 

Een onderzoek voor prijsopgave kost maximaal 25 euro inclusief BTW. of is in bepaalde gevallen zelfs gratis. Het uurtarief voor reparatie bedraagt maximaal 35 euro per uur exclusief BTW.